Du skal angive en placering til lagring af OIOUBL-filer (Offentlig Information Online UBL), når du opretter elektroniske dokumenter, f.eks. fakturaer eller kreditnotaer. Du skal også definere betalingsmetoder, betalingsbetingelser og varegebyrer, og du skal definere relevante kunder til OIOUBL.

Sådan oprettes OIOUBL-filplaceringer for salg og tilgodehavende

 1. I feltet Søg skal du skrive Salgsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel i oversigtspanelet OIOUBL i afsnittet Outputstier i vinduet Salgsopsætning.

  Felt Beskrivelse

  OIOUBL-fakturasti

  Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til salgsfakturaer.

  OIOUBL-kreditnotasti

  Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til salgskreditnotaer.

  OIOUBL-rykkersti

  Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til rykkere.

  OIOUBL-rentenotasti

  Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til elektroniske rentenotaer.

 3. I feltet Standardkoden for OIOUBL-profil skal du vælge den profil, som de fleste af dine debitorer i den offentlige sektor bruger.

  Når du vælger en profil, opdaterer Microsoft Dynamics NAV åbne salgsdokumenter og servicedokumenter med den angivne profil. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over elektronisk OIOUBL-fakturering.

  1. Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge feltet Standardkoden for OIOUBL-profil og derefter vælge Ny.

  2. I vinduet OIOUBL-profilliste skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt Beskrivelse

   Kode

   Angiver koden til OIOUBL-profilen.

   Profil-id

   Angiver den profil, som du ønsker at understøtte i elektroniske dokumenter, som du sender til debitorer i den offentlige danske sektor, f.eks. Procurement-BilSim-1.0.

 4. Vælg knappen OK.

Vigtigt
Der kræves eksterne bilagsnumre til OIOUBL-dokumenter, selvom du ikke har valgt feltet Eksternt bilagsnr. obl. i oversigtspanelet Generelt. Hvis dokumentet ikke har et eksternt bilagsnummer, vises der en fejlmeddelelse.

Sådan oprettes OIOUBL-filplaceringer til servicestyring

 1. I feltet Søg skal du skrive Serviceopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel i oversigtspanelet OIOUBL i afsnittet Outputstier i vinduet Serviceopsætning.

  Felt Beskrivelse

  Servicefakturasti

  Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til servicefakturaer.

  Servicekreditnotasti

  Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til servicekreditnotaer.

 3. Vælg knappen OK.

Du skal også føje en OIOUBL-betalingskanal til de betalingsmetoder, du bruger til elektroniske fakturaer. Du skal også angive en kode for de relevante betalingsbetingelser.

Sådan konfigureres betalingsmetoder og betalingsbetingelser

 1. I feltet Søg skal du skrive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg en betalingskanal i feltet Betalingskanal i vinduet Betalingsformer for hver betalingsmetode, du vil bruge til elektroniske fakturaer. Indstillingerne er beskrevet i følgende tabel.

  Indstillinger Beskrivelse

  Indbetalingskort

  Betalingen foretages ved hjælp af et indbetalingskort, f.eks. giro eller et FI-kort (Fællesindbetalingskort).

  Vigtigt
  Denne betalingskanal understøttes ikke i standardversionen af Microsoft Dynamics NAV.

  Kontooverførsel

  Betalingen foretages ved overførsel fra debitors bankkonto.

  National clearing

  Betalingen foretages ved overførsel fra debitors bankkonto og behandles af en clearingcentral.

  Direkte debet

  Betalingen foretages via PBS (bankernes betalingstjeneste).

 3. I feltet Søg skal du skrive Betalingsbetingelser og derefter vælge det relaterede link.

 4. Vælg en kode i feltet OIOUBL-kode i vinduet Betalingsbetingelser for hver betalingsbetingelse, du vil bruge til elektroniske fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i OIOUBL-kode.

Du skal derefter kategorisere dine varegebyrer.

Sådan konfigureres varegebyrer

 1. I feltet Søg skal du skrive Varegebyrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg en kategori for hvert varegebyr i feltet Gebyrkategori i vinduet Varegebyrer. Du kan finde flere oplysninger i Gebyrkategori.

Du skal også kontrollere, at feltet OIOUBL-lande-/områdekode er udfyldt for Danmark i vinduet Lande/områder.

Endelig skal du angive EAN-numre og kontokoder for de relevante debitorer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres kunder til OIOUBL.

Tip

Se også