Hvis du planlægger at besøge en kunde, kan du hente et kort fra en onlinekorttjeneste med ruteangivelser på det sprog, du vælger. Hvis denne onlinekorttjeneste skal kunne finde det rigtige kort og vejlede dig korrekt, er du nødt til at vælge indstillinger til det i Microsoft Dynamics NAV.

Du bruger to forskellige vinduer, når du vælger indstillinger til onlinekortet: Opsætning af onlinekort og Opsætning af onlinekortparametre.

Sådan vælges indstillinger til onlinekort

 1. Åbn vinduet Opsætning af onlinekort (i Navigationsruden skal du vælge Administration, Programopsætning, Generelt, Opsætning af onlinekort).

 2. I feltet Kortparameterkonfigurationskode skal du vælge en kode.

 3. I feltet Vis afstand i skal du vælge, om du vil beregne ruten i Mil eller Kilometer.

 4. I feltet Rute (hurtigst/kortest) skal du vælge, om du vil beregne den rute, som tager den mindste tid, eller den rute, som har den korteste afstand.

 5. Vælg OK.

Sådan vælges indstillinger til onlinekort

 1. I vinduet Opsætning af onlinekortparametre skal du konfigurere parametre for beregning af ruten. Vælg Ny.

 2. Indtast et beskrivende navn i feltet Kode.

 3. I feltet Navn skal du angive et beskrivende navn for det kort, du opretter.

 4. I feltet Kort-URL skal du angive URL-adressen for kortet eller ruten.

 5. I feltet Rutevejlednings-URL skal du angive URL-adressen til rutevejledning for kortet eller ruten.

 6. I feltet Indstillingsliste for miles/kilometer skal du angive de indstillinger, der bør være tilgængelige for det kort, der er adskilt af kommaer. F.eks. mil, kilometer.

 7. I feltet Indstillingsliste for hurtigste/korteste skal du angive de indstillinger, der bør være tilgængelige for det kort, der er adskilt af kommaer.

 8. I feltet Bemærkning skal du indtaste en bemærkning, der er knyttet til et bestemt kort.

 9. Vælg OK.

Tip

Se også