Før du kan starte behandlingen af betalinger i vinduet Betalingsregistrering, skal du vælge, hvordan du bogfører, hvilken modkonto der skal bruges, og om værdier udfyldes automatisk.

Sådan konfigurerer du betalingsregistreringskladden

 1. I feltet Søg skal du angive Opsætning af betalingsregistrering og derefter vælge det relaterede link.

  Du kan også gå til vinduet Betalingsregistrering på fanen Start i gruppen Behandle og vælge Opsætning.

 2. Udfyld felterne i vinduet Betalingsregistrering som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Kladdetypenavn

  Angiver typen på kladden, som betalinger bogføres med, f.eks. BETALING. Du kan finde flere oplysninger i Finanskladdetyper.

  Kladdenavn

  Angiver undertypen på kladden, som betalinger bogføres med, f.eks. REG YDELSE. Du kan finde flere oplysninger i Finanskladdenavne.

  Oplysningerne i feltet bestemmer den modkontotype og det modkontonummer, der automatisk udfyldes i felterne Modkontotype og Modkonto.

  Værdien i feltet Modkontotype er enten Bankkonto eller Finanskonto.

  Modkonto

  Angiver, på hvilken modkonto en modpost oprettes for hver betaling, der bogføres.

  Anvend denne konto som standard

  Vælg denne, hvis du ønsker, at den valgte modkonto skal bruges, hver gang vinduet Betalingsregistrering åbnes.

  Hvis afkrydsningsfeltet ikke markeres, får du en påmindelse om at vælge en modkonto, hver gang du åbner vinduet Betalingsregistrering. Dette kan f.eks. være relevant, hvis du vil registrere forskellige typer indbetalinger på forskellige modkonti.

  Anvend denne konto som standard

  Angiver, om arbejdsdatoen udfyldes automatisk i feltet Dato for modtaget, når du begynder at angive betalingsoplysninger på en linje i vinduet Betalingsregistrering.

 3. Vælg knappen OK.

Tip

Se også