I denne procedure indstiller du parametrene for onlinekreditkortbetalinger.

Sådan defineres betalingstjenester

 1. I feltet Søg skal du angive Konfiguration af Payment Services og derefter vælge det relaterede link.

 2. På oversigtspanelet Generelt skal du markere afkrydsningsfeltet Godkendelse er påkrævet for at gennemtvinge kreditkorttilladelse inden levering af produkter eller flytning af dem fra forskellige lagerplaceringer.

 3. I feltet Antal dage, til godkendelsen udløber skal du angive det antal dage, en tilladelse skal være gyldig for. Dette kan adskille sig fra antallet af dage, før tilladelsen udløber, i betalingsprocessorsiden. Hvis antallet af dage overskrides, godkendes beløbet igen, når det specifikke dokument, som tilladelsen blev givet til, bruges.

 4. På oversigtspanelet Yderligere gebyrer skal du i feltet Gebyrtype vælge, om du vil beregne værdien i feltet Gebyrværdi som en procentdel eller som et fast beløb.

 5. I feltet Gebyrværdi skal du angive det nummer, der bruges til at beregne yderligere gebyrer for behandling af onlinebetalinger. Værdien er en procentsats eller et fast beløb.

  Advarsel
  Feltet Gebyrværdi bruges kun under godkendelse. Du kan finde flere oplysninger i Gebyrværdi.

 6. I feltet Maks. gebyrbeløb (LCY) skal du angive det maksimale ekstra gebyr, der kan føjes til betalingen.

  Du kan f.eks angive følgende værdier for yderligere gebyrer som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Værdi

  Gebyrtype

  Procent

  Gebyrværdi

  10,00

  Maks. gebyrbeløb (RV)

  100,00

  Hvis du har en ordre på RV 2.000, beregnes det ekstra gebyrbeløb først som 200. Da gebyrbeløbet maksimalt kan være 100, føjes der yderligere RV 100 til ordren. Du kan ikke have en gebyrværdi, der er større end det beløb, der er angivet i feltet Maks. gebyrbeløb (LCY).

 7. På oversigtspanelet Nummerering skal du i feltet Kreditkortnumre vælge den nummerserie, der skal bruges, og derefter vælge knappen OK.

  Vigtigt
  Nummerserien bruges til at gemme kreditkort. Hvert kreditkort er entydigt identificeret ved et nummer, der genereres af nummerserien. Hvis dette ikke er angivet, skal du bruge et entydigt nummer,l hver gang der oprettes et nyt kreditkort til en debitor.

Tip

Se også