Betalingsbetingelser bruges ved købsfakturering til at styre forfaldsdatoer og beregning af kontantrabatter.

Du kan oprette koder og bruge datoformler til at definere betalingsbetingelserne.

Sådan defineres betalingsbetingelser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Betalingsbetingelser og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Udfyld felterne på hver linje.

Efter du har angivet betalingsbetingelserne, kan du tildele dem til debitorer og kreditorer.

Når du bogfører en faktura, beregner Microsoft Dynamics NAV kontantrabatten. Kontantrabatdatoen, dvs. den seneste dato hvor debitoren kan betale og modtage kontantrabatten, beregnes også på dette tidspunkt.

Når du bogfører en kreditnota, beregner Microsoft Dynamics NAV mulige betalingsrabatter. Rabatten på kreditnotaer beregnes efter samme princip som i forbindelse med kontantrabatter på fakturaer. Når der oprettes en kreditnota i forbindelse med en faktura, vil det mulige kontantrabatbeløb for fakturaen blive reduceret med kontantrabatbeløbet for kreditnotaen.

Tip

Se også