Lageropgørelser foretages typisk med et fast interval, f.eks. hver måned, hvert kvartal eller årligt. Der er ingen begrænsninger med hensyn til lageroptællingsperioder.

Du skal knytte en lageroptællingsperiode til hver lagervare eller vare. Når du foretager en lageropgørelse og bruger funktionen Beregn optællingsperiode i lagerplaceringsopgørelseskladden eller i lageropgørelseskladden, oprettes automatisk linjer for placeringer med disse varer eller lagervarer.

Sådan defineres optællingsperioder

  1. I feltet Søg skal du indtaste Lageropgørelse - optæl.period. og derefter vælge det relaterede link.

  2. Indtast en kort beskrivelse af optællingsperioden i feltet Kode.

  3. Indtast evt. også en kort beskrivelse i feltet Beskrivelse.

  4. Angiv, hvor mange gange der skal foretages en lageropgørelse, i feltet Optællingsfrekvens pr. år.

Sådan knyttes en optællingsperiode til en vare eller lagervare

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den vare, som der skal knyttes en optællingsperiode til.

  3. Marker feltet Lageropg.-optællingsperiodekode i oversigtspanelet Lager, og vælg en optællingsperiode.

    Vælg knappen Ja for at ændre koden og beregne den første optællingsperiode for varen. Næste gang du vælger at beregne en optællingsperiode i lageropgørelseskladden, vises elementet som en linje i vinduet Lageropgørelse - varevalg. Du kan nu begynde at optælle varen på regelmæssig basis.

Tip

Se også