For hver afskrivningsprofil skal du angive, hvordan Microsoft Dynamics NAV skal håndtere forskellige bogføringstyper. For eksempel skal det angives, om bogføringen skal være debet eller kredit, og om bogføringstypen skal medtages i afskrivningsgrundlaget.

Sådan defineres bogføringstyper

  1. I feltet Søg skal du angive Afskrivningsprofiler og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante afskrivningsprofilkort. Under fanen Naviger i gruppen Afskr.profil skal du vælge Anlægsbogf.typeopsætning. Vinduet Anlægsbogf.typeopsætning vises.

  3. Udfyld felterne.

Bemærk
Du kan ikke indsætte eller slette linjer i vinduet Anlægsbogf.typeopsætning. Du kan kun rette eksisterende linjer.

Det anbefales dog, at du ikke ændrer opsætningen af afskrivningsprofiler, hvori posteringer allerede er blevet bogført. Ændringer har ikke indflydelse på posteringer, som allerede er bogført, hvilket ville gøre afskrivningsprofilstatistikken misvisende.

Tip

Se også