Når du opretter en ny produktionsordre, er der visse felter, du altid skal udfylde, andre, der kan udfyldes efter behov, og atter andre, du ikke kan angive noget i.

I proceduren nedenfor anvendes en fastlagt produktionsordre.

Sådan oprettes en produktionsordre

 1. I feltet Søg skal du indtaste Fastlagt produktionsordre og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld felterne på produktionsordrehovedet. Følgende felter skal udfyldes.

  Felt Beskrivelse

  Nummer

  Angiver det næste nummer fra nummerserien til produktionsordre.

  Kildetype

  Angiver en af følgende typer:

  • Vare - standardvarer produceres til lager.
  • Familie - en foruddefineret familie af varer produceres til lageret.
  • Salgshovedet - varer produceres for den salgsordre, som du vælger i feltet Kildenr..

  Kildenr.

  Angiver produktionsordrekilden i henhold til den værdi, som du vælger i feltet Kildetype.

  Søgebeskrivelse

  Angiver beskrivelsen af den kilde, du angiver i feltet Kildenr..

  Antal

  Angiver, hvor mange enheder, der skal produceres.

  Forfaldsdato

  Angiver, hvornår den producerede afgang er nødvendig, f.eks. på en salgsordre.

 3. Udfyld felterne på produktionsordrelinjer. Følgende felter skal udfyldes.

  Felt Beskrivelse

  Varenr.

  Angiver den vare, der fremstilles.

  Forfaldsdato

  Angiver, hvornår den producerede vare er nødvendig, f.eks. på en salgsordre.

  Startdato/-tidspunkt

  Angiver startdato og klokkeslæt for, hvornår den første operation skal starte.

  Bemærk
  Feltet udfyldes automatisk på grundlag af varens rute og den værdi, som du angiver i feltet Forfaldsdato.

  Slutdato/-tidspunkt

  Angiver startdato og klokkeslæt for, hvornår den sidste operation skal slutte.

  Bemærk
  Feltet udfyldes automatisk på grundlag af varens rute og den værdi, som du angiver i feltet Forfaldsdato.

  Antal

  Angiver, hvor mange enheder, der skal produceres.

I stedet for at udfylde felterne for produktionsordrelinjer manuelt, skal du bruge funktionen Opdater. Du kan finde flere oplysninger i Sådan opdateres produktionsordrer.

Tip

Se også