I vinduet Konfiguration af webtjenesten Kontoskema, KPI skal du angive, hvordan kontoskema-KPI-dataene skal vises, og hvilke specifikke kontoskemaer KPI'erne skal baseres på. Når du vælger knappen Publicer webtjeneste, føjes de angivne kontoskema-KPI-data til listen over publicerede webtjenester i vinduet Webtjeneste.

Sådan konfigureres og publiceres en KPI-webtjeneste, der er baseret på kontoskemaer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Konfiguration af webtjenesten Kontoskema, KPI og derefter vælge det relaterede link.

 2. På oversigtspanelet Generelt skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Start på prognosticerede værdier

  Angiv, hvornår prognosticerede værdier vises på den grafiske visning af kontoskema-KPI'en.

  De prognosticerede værdier hentes fra finansbudgetposter, som du vælger i feltet Finansbudgetnavn.

  Bemærk
  Hvis du ønsker at få KPI'er, der viser prognosticerede tal efter en bestemt dato og faktiske tal før datoen, kan du ændre feltet Bogf. tilladt fra i vinduet Regnskabsopsætning. Du kan finde flere oplysninger i Bogf. tilladt fra.

  Finansbudgetnavn

  Angiv navnet på det finansbudget, der indeholder budgetterede værdier til kontoskema-KPI-webtjenesten.

  Periode

  Angiv den periode, som kontoskema-KPI-webtjenesten er baseret på.

  Vis efter

  Angiv, hvilket tidsinterval kontoskema-KPI'en vises i.

  Navn på webtjeneste

  Angiv navnet på kontoskema-KPI-webtjenesten.

  Dette navn vises i feltet Servicenavn i vinduet Webtjeneste.

  Fortsæt med at angive et eller flere kontoskemaer, som du vil publicere som en KPI-webtjeneste i henhold til opsætningen, som du foretog i tabellen ovenfor.

 3. På oversigtspanelet Kontoskemaer skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Kontoskemanavn

  Angiv det kontoskema, som KPI-webtjenesten er baseret på.

  Beskrivelse af kontoskema

  Angiv beskrivelsen af det kontoskema, som KPI-webtjenesten er baseret på.

 4. Gentag trin 3 for alle de kontoskemaer, som du vil basere kontoskema-KPI-webtjenesten på.

 5. Hvis du ønsker at få vist det valgte kontoskema, skal du vælge Rediger kontoskema på oversigtspanelet Kontoskema.

 6. Hvis du ønsker at få vist de kontoskema-KPI-data, som du har konfigureret, skal du under fanen Naviger i gruppen Generelt vælge Webtjenesten Kontoskema, KPI.

 7. Hvis du vil publicere kontoskema-KPI-webtjenesten, skal du under fanen Startside i gruppen Behandl vælge Publicer webtjeneste. Webtjenesten føjes til listen over publicerede webtjenester i vinduet Webtjeneste.

  Bemærk
  Du kan også publicere KPI-webtjenesten ved at pege på sideobjektet Konfiguration af webtjenesten Kontoskema, KPI fra vinduet Webtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Udgive en webtjeneste.

Tip

Se også