Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Du skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i Danmark hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne. Dette omtales Intrastatrapportering. Du skal bruge vinduet Intrastatkladde til at udfærdige periodiske Intrastatrapporter.

Sådan oprettes Intrastat

 1. I feltet Søg skal du indtaste Brugstarifnumre og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Varekoder skal du angive tarifnumrene for alle de varer, du køber og sælger. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

 3. I feltet Søg skal du indtaste Transaktionsarter og derefter vælge det relaterede link.

 4. i vinduet Transaktionsarter skal du angive de 22 foruddefinerede Intrastattransaktionstyper og -koder.

 5. I feltet Søg skal du indtaste Transportmåder og derefter vælge det relaterede link.

 6. I vinduet Transportmåder skal du angive de syv foruddefinerede Intrastattransportmetoder og -koder.

  Du skal udfylde tabellerne ovenfor og tildele værdierne Transaktionstyper og Transportmåder i oversigtspanelet Udenrigshandel for alle salgs- og købsdokumenter, før du bogfører salg eller køb i Microsoft Dynamics NAV.

 7. I vinduet Varekort på oversigtspanelet Udenrigshandel skal du angive det relevante brugstarifnummer for denne vare i feltet Brugstarifnr..

Gentag trinnene for alle varer. Der skal tildeles tarifnumre for alle varer.

Hvis vareposter skal indeholde de nødvendige oplysninger, når de indlæses i Intrastatkladdelinjen via Microsoft Dynamics NAV, skal du have angivet de nødvendige oplysninger.

Yderligere konfiguration

 • Du kan konfigurere transaktionsspecifikationer og Områder som supplement til oplysningerne om transaktionstyper og land. Transaktionsspecifikationer og Områder tildeles også til salgs- og købsdokumenter i oversigtspanelet Udenrigshandel.

 • Der kan oprettes indførsels-/udførselssteder for den lokation, som varer fra udlandet sendes til, eller for den lokation, du sender varer til udlandet fra. Københavns Lufthavn er et eksempel på et indførsels-/udførselssted. Indførsels-/udførselssteder kan angives i salgs- og købsdokumenter i oversigtspanelet Udenrigshandel. Oplysningerne kopieres også fra vareposterne, når du opretter Intrastatkladden.

Sådan opsættes gentagelseskladder

Før du kan bruge vinduet Intrastatkladde, skal du oprette Intrastatkladdetyper og -navne.

Sådan udfyldes Intrastatkladden

 • Du kan udfylde Intrastatkladden med de relevante vareposter ved hjælp af funktionen Hent poster. Hvis du har relevante finansposter ud over vareposterne, skal disse angives manuelt. Manuelle justeringer kan f.eks. omfatte gebyrer, fragtomkostninger, hjemtagelsesomkostninger osv.

Vinduet Intrastatkladdelinje skal bruges i forbindelse med Intrastatrapportering. Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande.

Sådan indsendes Intrastat

 • Når du har udfyldt Intrastatkladden, kan du udskrive rapporten Intrastat - kontrolliste for at sikre, at alle oplysningerne i kladden er korrekte. Derefter kan du udskrive en Intrastatrapport på en formular eller gemme en rapport på en disk, som du kan sende til skattemyndighederne i dit land/område.

Tip

Se også