Du kan bruge vinduet Opsætning af reparationsstatus til at definere indstillinger, som identificerer status for reparation og vedligeholdelse af serviceartikler i serviceordrer. Du skal mindst definere ni indstillinger for reparationsstatus, som angiver de situationer eller handlinger, der udføres, når serviceartikler repareres.

Definere reparationsstatus

  1. I feltet Søg skal du angive Reparationsstatus og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny reparationsstatus. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Udfyld felterne Kode og Beskrivelse .

  4. I feltet Serviceordrestatus skal du vælge den af de fire indstillinger for serviceordrestatus, som du vil knytte reparationsstatussen til. Der er følgende statusindstillinger: Igangsat, I arbejde, Udført og Afvent Feltet Prioritet udfyldes automatisk med prioriteten for den serviceordrestatus, du har valgt.

  5. Vælg kun én af følgende indstillinger for reparationsstatus: Ingen tidl. serv., I arbejde, Udført, Delvist repareret, Tilbud færdigt, Reservedel bestilt, Reservedel modtaget, Venter på kunde eller Tilbud færdigt. En reparationsstatus kan ikke sammenkædes med mere end én indstilling for reparationsstatus.

  6. Markér feltet Bogføring tilladt ved at klikke på feltet, hvis du vil bogføre serviceordrer, der indeholder serviceartikler med denne reparationsstatus.

  7. Markér afkrydsningsfeltet Igangsat-status tilladt , så du manuelt kan ændre indstillingen for serviceordrestatus til Igangsat i serviceordrer, der indeholder serviceartikler med denne reparationsstatus.

  8. Markér I arbejde-status tilladt, Færdig-status tilladt og Afvent-status tilladt på samme måde.

Gentag disse trin for hver af indstillingerne for reparationsstatus, du vil oprette.

Tip

Se også