Du kan oprette alternative priser for ressourcer i vinduet Ressourcekostpriser.

Hvis en medarbejder f.eks. har en højere timesats for overarbejde, kan du i denne tabel oprette en ressourcekostpris for overtidsbetalingen. Den alternative kostpris, du angiver for ressourcen, tilsidesætter kostprisen på ressourcekortet, når du bruger ressourcen i ressourcekladden.

Sådan angives ressourcekostpriser

  1. Indtast Ressourcer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg den ressource, som du vil angive en alternativ kostpris for.

  3. Vælg Omkostninger i gruppen Priser under fanen Naviger.

  4. Udfyld felterne på hver enkelt linje.

  5. Udfyld en linje for hver ressourcekostpris, du vil angive, og luk vinduet.

  6. Åbn vinduet Ressourcekostpriser, og udfyld felterne for at angive ressourcekostpriser, der kan anvendes til alle ressourcer og ressourcegrupper.

Tip

Se også