Du kan oprette ansvarscentre som en hjælp til at administrere virksomheden.

Et ansvarscenter kan være et omkostningscenter, et resultatcenter eller et investeringscenter. Eksempler på ansvarscentre er et salgskontor, en indkøbsafdeling for flere lokationer og et kontor for anlægsplanlægning.

Et ansvarscenter kan f.eks. administrere køb og salg for et eller flere lagre eller distributionscentre, hvor varerne håndteres og oplagres før brug.

Sådan oprettes et ansvarscenter

  1. I feltet Søg skal du angive ansvarscentre og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret et nyt Ansvarscenter-kort. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Udfyld felterne.

Bemærk
Når du angiver en ansvarscenterkode i et dokument, får den indflydelse på adresse, dimensioner og priser i dokumentet.

Tip

Se også