En salgsanalyse efter dimensioner viser en valgt kombination af dimensioner. Du kan gemme og hente enhver analyse, som du har oprettet. Oplysninger om oprettelse af en analyse gemmes på et salgsanalysekort for at forenkle fremtidige analyser.

Sådan oprettes en salgsanalysevisning

  1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsanalysekort og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Vinduet Salgsanalysekort åbnes.

  3. Udfyld felterne for at angive, hvilken debitor eller debitor og lokation, der skal analyseres dimensioner for.

  4. Hvis du vil tilføje andre dimensionskoder ud over de tre koder i oversigtspanelet Dimensioner, skal du på fanen Nagiver i gruppen Analyse vælge Filter.

  5. I vinduet Salgsanalysefilter skal du angive andre dimensionskoder, du vil analysere debitoren med.

  6. For at opdatere visningen skal du i vinduet Salgsanalysekort under fanen Start i gruppen Proces vælge Opdater.

Du kan få vist de samme salgsindikatorer i et diagram. Du kan finde flere oplysninger i Salgsresultater.

Tip

Se også