Du kan bruge vinduet Serviceplaceringer til at definere serviceplaceringer, der identificerer, hvor serviceartiklerne opbevares, mens de er til reparation.

Du tildeler serviceplaceringer til serviceartikler i vinduet Serviceordre og i vinduet Serviceartikelkladde.

Sådan defineres serviceplaceringer

  1. Indtast Serviceplaceringer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld felterne Nummer og Beskrivelse .

Gentag alle trin for hver serviceplacering, du vil oprette.

Tip

Se også