Når du angiver speditører i salgsordrerne, kan du også angive den service, som den enkelte speditør tilbyder.

Du kan angive et ubegrænset antal serviceydelser for hver speditør, og du kan angive en transporttid for hver service.

Når du har tilknyttet en speditørservice til salgsordrelinjen, medtages transporttiden for den pågældende service i beregningen af ordrebekræftelsen for linjen.

Sådan oprettes speditørserviceydelser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Speditører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker den speditør, du vil oprette speditørserviceydelser for.

  3. Under fanen Naviger i gruppen Linje skal du vælge Speditørservice. Vinduet Speditørservice åbnes.

  4. Udfyld felterne.

Bemærk
Du kan også oprette speditører og speditørserviceydelser direkte fra salgsordrer.

Tip

Se også