Du kan opsætte mange forskellige kalendere. En kalender er knyttet til en enkelt kapacitet.

Hver kalenderdag er knyttet til et arbejdsskift. Normalt anvendes et arbejdsskift til hver kalender. Du kan imidlertid angive flere arbejdsskift i en kalender.

Sådan opsættes produktionskalendere

  1. I feltet Søg skal du indtaste Produktionskalendere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Giv hver kalender, du opretter, en kode og et navn.

  3. Vælg Arbejdsdage i gruppen P.kalender under fanen Naviger.

  4. Angiv antal dage i ugen, start- og sluttidspunkter og en arbejdsskiftkode for denne produktionskalender.

Når du har defineret arbejdsdage for denne kalender, skal du definere undtagelserne, f.eks. ferier og virksomhedsfridage.

Tip

Se også