Når du har konfigureret den måde din organisation skal bruge timesedler, er næste trin at angive, hvem der har tilladelse til at godkende timesedler. Afhængigt af organisationens behov har du muligheder i forbindelse med konfiguration af en timeseddelgodkender. Du kan udpege:

Sådan angives en timeseddeladministrator

 1. I feltet Søg skal du indtaste Brugeropsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Tilføj en ny bruger, hvis brugerlisten ikke omfatter den person, som du ønsker, skal være timeseddeladministrator. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes brugere af Microsoft Dynamics NAV.

 3. Vælg en bruger, der skal være timeseddeladministrator, og vælg Rediger liste under fanen Startside, og markér afkrydningsfeltet Timeseddeladm..

  Tip
  Vi anbefaler, at du kun udpeger én bruger til timeseddeladministrator for en virksomhed.

  Du skal oprette en timeseddelejer og godkender i den næste procedure. I dette tilfælde er timeseddelgodkender angivet for hver ressource.

Sådan angives en timeseddelejer og godkender

 1. I feltet Søg skal du indtaste Ressourcekort og derefter vælge det relaterede link. Vælg den ressource, du vil konfigurere til at kunne bruge timesedler. Ressourcen kan være en person eller en maskine.

 2. På oversigtspanelet Generelt skal du markere afkrydsningsfeltet Brug timeseddel.

 3. Angiv id'et for ejeren af timesedlen i Bruger-id på timeseddelejer. Ejeren kan angive tidsforbrug på en timeseddel og sende den til godkendelse. Når ressourcen er en person, er denne person generelt også ejeren.

 4. Angiv id'et på id'et på godkenderen af timesedlen i feltet Bruger-id på timeseddelgodkender. Godkenderen kan godkende, afvise eller åbne en timeseddel igen.

  Bemærk
  Du kan ikke ændre id'et på godkenderen af timesedler, hvis der er timesedler, der endnu ikke er behandlet, og som har statussen Sendt eller Åben.

Tip

Se også