Tolerancer på dato eller beløb giver dig mulighed for at afslutte en faktura, også selvom den ikke dækker fakturabeløbet fuldt ud, uanset om det skyldes, at forfaldsdatoen for betalingsrabatten er overskredet, om der er fratrukket varer, eller om der er tale om en mindre fejl. Det samme gælder for refusioner og kreditnotaer.

Hvis du skal opsætte tolerancer, skal du oprette forskellige tolerancekonti. Du skal både angive en metode til bogføring af kontantrabattolerance og en metode til bogføring af betalingstolerance og derefter afvikle kørslen Skift betalingstolerance.

Sådan opsættes tolerancer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Bogføringsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret en debet- og en kreditsalgstolerancekonto og en debet- og kreditkøbstolerancekonto i vinduet Bogføringsopsætning.

 3. I feltet Søg skal du indtaste Debitorbogføringsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 4. I vinduet Debitorbogføringsgrupper skal du oprette en debet- og en kreditbetalingstolerancekonto.

 5. I feltet Søg skal du indtaste Kreditorbogføringsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 6. I vinduet Kreditorbogføringsgrupper skal du oprette en debet- og en kreditbetalingstolerancekonto.

 7. I feltet Søg skal du indtaste Regnskabsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 8. Åbn vinduet Regnskabsopsætning.

 9. På oversigtspanelet Udligning skal du udfylde felterne Bogf. af kont.rabattolerance, Kontantrabat - respitperiode and Bogf. af betalingstolerance. Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

 10. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Skift betalingstolerance.

 11. Hvis du vil foretage kørslen Skift betalingstolerance skal du udfylde felterne Betalingstolerancepct. og Maks. betalingstolerancebeløb og derefter vælge knappen OK. Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Vigtigt
Du har nu kun opsat tolerancer for lokal valuta. Hvis Microsoft Dynamics NAV skal håndtere betalingstolerancer, kreditnotaer og refusioner i fremmed valuta, skal du afvikle kørslen Skift betalingstolerance. Du skal angive en valuta i feltet Valutakode.

Bemærk
For at deaktivere tolerancer for en debitor eller kreditor skal du spærre tolerancer på de relevante debitor- eller kreditorkort.

Hvis du vil have vist en advarsel om betalingstolerance, hver gang du bogfører en udligning inden for tolerancen, skal du aktivere betalingstoleranceadvarslen.

Når du opsætter tolerancer, kontrolleres det via Microsoft Dynamics NAV, om der er åbne poster, og tolerancen beregnes også for disse poster.

Du kan finde flere oplysninger om blokering af tolerancer i Sådan spærres betalingstolerancer for en debitor eller kreditor. For yderligere oplysninger om, hvordan du aktiverer betalingstoleranceadvarsel, se Sådan aktiveres eller deaktiveres betalingstoleranceadvarsel.

Tip

Se også