Du kan opsætte overflytningsruter og tilknytte en standardtransitkode og en speditørservicekode. Speditørens transporttid bruges til at beregne modtagelsesdatoen på den lokation, der overflyttes til.

Bemærk
Før du angiver overflytningsruter, skal du definere de nødvendige transitkoder.

Sådan angives en overflytningsrute

  1. I feltet Søg skal du indtaste Overflytningsruter og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Overflytningsruter i oversigtspanelet Indstillinger skal du angive, hvilke koder der skal vises i vinduet Matrix for overflytningsruter.

  3. På fanen Handlinger skal du i gruppen Generelt vælge Vis matrix. Vinduet Overflytningsruter åbnes.

  4. Hvis du vil oprette eller redigere en overflytningsrute, skal du vælge en celle i matrixen, som repræsenterer en kombination af de lokationer, der skal overføres til og fra.

  5. I vinduet Overflytningsrutespec., skal du udfylde felterne Transitkode, Speditør og Speditørservice.

Tip

Se også