Når du sælger varer til udenlandske kunder, kan det være nødvendigt at angive enheden på kundens sprog. Det kan du gøre, når du har defineret de nødvendige enhedsoversættelser.

Sådan oprettes enhedsoversættelser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Enheder og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den kode, du vil angive en oversættelse til.

  3. Under fanen Naviger i gruppen Enhed skal du vælge Varetekster.

  4. Vælg rullepilen i feltet Sprogkode for at se en liste over tilgængelige sprogkoder. Vælg den sprogkode, du vil angive en oversættelse til, og klik derefter på OK for at kopiere koden over i feltet.

  5. Indsæt den relevante tekst i feltet Beskrivelse.

Gentag denne procedure for alle enhedskoder og sprog, du vil indsætte oversættelser til.

Tip

Se også

Koncepter

Enheder