Du kan konfigurere flere enheder for en vare, så du kan knytte enheder til varen til følgende formål:

Sådan oprettes en enhed

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn varekortet for den vare, du vil angive alternative enheder for.

 3. Under fanen Naviger i gruppen Vare skal du vælge knappen Enheder. Vinduet Vareenheder åbnes.

  Hvis feltet Basisenhed på varekortet er udfyldt, er denne enhed allerede konfigureret.

 4. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. En ny tom linje er indsat.

 5. I feltet Kode skal du indtaste navnet på enheden. Du kan også vælge feltet for at vælge mellem de enhedskoder, der er i databasen.

 6. I feltet Antal basisenheder pr. enhed kan du indtaste, hvor mange enheder, målt i basisenheder, den nye måleenhed indeholder.

  Du kan indtaste et decimaltal, der er større end eller mindre end 1. Du kan se eksempler på virkningen af dette felt i feltet Antal basisenheder pr. enhed.

 7. Gentag trin 4 til 6 for at oprette alle de alternative enheder, du ønsker at bruge i forskellige processer til denne vare.

Du kan nu bruge de alternative enheder på købs-, produktions- og salgsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Angive standardenhedskoder for købs- og salgstransaktioner eller Sådan gør du: Bruge produktionskladdeenhedskode.

Tip

Se også