Du skal definere et sæt standardtyper og -navne for hver afskrivningsbog. Du kan også angive en standard for hver bruger. Standardværdierne bruges, når du angiver et tal i feltet Forsikringsnummer på en kladdelinje og af kørslen Indekser forsikring.

Sådan defineres brugerstandarder

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægskladdeopsætning og derefter vælge det relaterede link i Økonomistyring.

  2. I feltet Forsikringskladdetype skal du vælge feltet for at få vist vinduet Forsikringskld.typeoversigt. Vælg en af skabelonerne.

  3. I feltet Forsikringskladdenavn skal du vælge feltet for at få vist vinduet Forsikringskladdenavne. Vælg en af kørslerne.

  4. Vælg knappen Luk for at lukke vinduet.

Tip

Se også