Når du skal vælge opsætning til de brugere, der skal inddrages i godkendelsesprocessen, og opbygge godkendelseshierarkiet, skal du bruge vinduet Brugeropsætning af godkendelser. I dette vindue kan du også angive beløbsgrænser for dokumenter og uddelegere godkendelsesprocessen til en kollega, hvis du ikke selv er til stede.

Sådan konfigureres en bruger i dokumentgodkendelsessystemet

  1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Proces vælges Brugeropsætning for at åbne vinduet Brugeropsætning af godkendelser.

  3. I feltet Bruger-ID skal du vælge bruger-id'er for den bruger, der er involveret i godkendelsesprocessen. Gentag dette trin for hver bruger.

  4. For hver bruger skal du indtaste godkenderens id i feltet Godkender-id.

Bemærk
Du kan udfylde feltet Sælger/indkøberkode, hvis den sælger eller indkøber, der er ansvarlig for kunden eller leverandøren er den person, der skal godkende dokumentet, før det sendes.

Tip

Se også