Behovet for momsproduktbogføringsgrupper bestemmes af den måde, varer beskattes på. Der kan f.eks. være differentieret moms, 10 % på fødevarer og 25 % på andre varer.

Sådan oprettes momsproduktbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Momsproduktbogf.grupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Momsproduktbogf.grupper skal du angive en kode i feltet Kode for at identificere gruppen.

  3. I feltet Beskrivelse kan du indtaste en kort beskrivelse af gruppen.

Gentag proceduren for hver momsproduktbogføringsgruppe, du vil oprette.

Tip

Se også