I dette emne beskrives, hvordan du konfigurerer momssatsændringsværktøjet og tilsvarende nye bogføringsgrupper, før du udfører momssatskonverteringer.

Sådan konfigureres momssatsændringsværktøjet

 1. I feltet Søg skal du indtaste Konfiguration af ændring af momssats og derefter vælge det relaterede link.

 2. På oversigtspanelerne Stamdata, Kladder og Dokumenter skal du vælge en bogføringsgruppeværdi i indstillingslisten for nødvendige felter.

  Følgende tabel beskriver de indstillinger, du kan vælge for et felt.

  Indstilling Beskrivelse

  Nej

  Det markerede felt opdateres ikke.

  Momsproduktbogf.gruppe

  Det markerede felt opdateres af momsproduktbogføringsgruppekonverteringen.

  Produktbogføringsgruppe

  Det markerede felt opdateres af den generelle produktbogføringsgruppekonvertering.

  Begge

  Det markerede felt opdateres af både momsproduktbogføringsgruppekonverteringen og den generelle produktbogføringsgruppekonvertering.

 3. Vælg knappen OK.

Sådan konfigureres produktbogføringsgruppekonvertering

 1. I feltet Søg skal du indtaste Konfiguration af ændring af momssats og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Konfiguration af ændring af momssats på fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge enten Momsproduktbogf.gruppekonv. eller Gen. produktbogf.gruppekonv..

 3. Angiv den aktuelle bogføringsgruppe i feltet Fra kode.

 4. Angiv den nye bogføringsgruppe i feltet Til kode.

 5. Vælg knappen OK.

Tip

Se også