Du kan oprette forskellige typer momsrapporter, afhængigt af kravene i dit land eller område. Før du kan oprette og sende momsrapporter, skal du angive en nummerserie.

Sådan opsættes momsrapporter

 1. I feltet Søg skal du indtaste Opsætning af momsrapport og derefter vælge det relaterede link.

 2. På oversigtspanelet Generelt skal du vælge feltet Modificer sendte rapporter, så brugerne kan ændre momsrapporter, der er sendt til SKAT.

  Hvis feltet er tomt, skal brugere oprette en korrigerende momsrapport i stedet.

 3. På oversigtspanelet Nummerering skal du angive den nummerserie, der skal bruges til standardmomsrapporter.

  Afhængigt af kravene kan du bruge samme nummerserie til alle momsrapporter, eller du kan adskille en nummerserie til hver type momsrapport. Du kan finde flere oplysninger i Nummerserie.

  Hvis din virksomhed f.eks. bruger separate nummerserier til standardmomsrapporter og korrigerende momsrapporter, er denne nummerserie standardnummerserien. Brugere kan vælge en anden nummerserie i feltet Nummer, når de opretter korrigerende rapporter.

Oprettelse af momsrapporter

Du kan konfigurere forskellige typer momsrapporter baseret på kravene. Derefter kan du, når du skal indsende en momsrapport, oprette den i vinduet Momsrapport og derefter udskrive den eller udlæse den i elektronisk format.

Sådan oprettes en momsrapport

 1. I feltet Søg skal du indtaste Momsrapport og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Nummer

  Angiv rapportnummeret.

  Afhængigt af rapporttypen og konfigurationen i din virksomhed kan du bruge det automatisk genererede nummer, vælge en anden nummerserie eller manuelt angive et andet tal.

  Momsrapportkonfig.kode

  Vælg den relevante konfigurationskode.

  Konfigurationskoden angiver, hvordan momsrapporten genereres. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af moms- og VIES-rapporter.

  Momsrapporttype

  Angiv, om du vil oprette en standard, korrigerende eller supplerende momsrapport.

  Startdato

  Angiv den oprindelige momsrapport, hvis du har valgt en værdi, ikke der er Standard, i feltet Momsrapporttype.

  Slutdato

  Angiv startdatoen for rapportperioden.

  Status

  Angiv slutdatoen for rapportperioden.

  Nu skal du importere de momsposter, der skal medtages i denne momsrapport.

 3. Under fanen Handlinger skal du vælge Foreslå linjer.

  Dette tilføjer linjer i vinduet. For hver linje i feltet Beløb kan du desuden se de momsfinansposter, der resulterede i denne linje.

Nu hvor du har oprettet momsrapporten, skal du sende den til SKAT.

Sådan sendes en momsrapport

 1. I feltet Søg skal du indtaste Oversigt af momsrapport og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den relevante momsrapport, og vælg derefter Rediger.

 3. Under fanen Startside skal du vælge Frigiv.

  Microsoft Dynamics NAV kontrollerer, at momsrapporten er konfigureret korrekt. Hvis valideringen ikke lykkes, vises fejlene i vinduet Momsrapportfejllog, så du kan foretage de nødvendige ændringer. For eksempel vises der en fejl, hvis du forsøger at frigive en standardmomsrapport, men du endnu ikke har tilføjet nogen linjer til rapporten.

  Når du markerer en momsrapport som udgivet, kan den ikke redigeres. Hvis du har brug for at ændre rapporten efter, at den er markeret som udgivet, skal du først åbne den.

 4. På fanen Startside skal du vælge Udskriv eller vælge Eksporter.

  Du kan nu sende rapporten til skattemyndighederne.

 5. På fanen Startside skal du vælge Marker som sendt.

Hvis du skal sende en korrigerende momsrapport eller slette en momsrapport, der er sendt, skal du oprette en ny momsrapport som beskrevet tidligere.

Tip

Se også