Hvis du bruger funktionerne i modulet Køb, skal du oprette forbindelser til finanskonti. Det gør du ved at oprette en eller flere kreditorbogføringsgrupper. Du kan bruge de samme finanskontonumre eller nogle andre kontonumre for hver bogføringsgruppe.

Du skal oprette de nødvendige konti i vinduet Kontoplan, før du kan definere bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kontoplanen.

Sådan oprettes kreditorbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorbogføringsgrupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i vinduet Kreditorbogføringsgrupper.

  3. Gentag proceduren for hver bogføringsgruppen, du vil oprette. Du kan oprette lige så mange bogføringsgrupper, som du har brug for.

Når du har oprettet bogføringsgrupper til kreditorer, skal du angive en bogføringsgruppekode på hvert kreditorkort. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette en kreditorkort.

Tip

Se også