Styret læg-på-lager og pluk giver dig adgang til avancerede lagerfunktioner, der kan medføre en væsentlig forbedring af effektiviteten og dataenes pålidelighed. Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du først opsætte en række parametre i lagerlokationen.

Hvis du vil benytte styret læg-på-lager og pluk, skal du aktivere den tilknyttede funktionalitet på lokationskortet.

Sådan aktiveres funktionaliteten styret læg-på-lager og pluk

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den placering, hvor du vil bruge styret læg-på-lager og pluk. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.

 3. I oversigtspanelet Lagersted skal du markere feltet Styret læg-på-lager og pluk.

Det er ikke nødvendigt at udfylde andre felter på lokationskortet før senere i opsætningen.

Bemærk
Du kan ikke sætte lageret op til at bruge placeringer, når lokationen har åbne vareposter.

Det næste trin er at definere de placeringer, du vil styre. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes placeringstyper. Placeringstypen definerer, hvordan en angivet placering skal bruges, når varestrømmen behandles på lagerstedet. Du kan tildele en placeringstype til både en zone og en placering.

Du kan også definere lagerklassekoder, hvis der håndteres varer med forskellige krav til oplagringsforhold. Lagerklassekoder bruges, når der foreslås vareplaceringer. Du tildeler lagerklassekoder til produktgrupper, der derefter tildeles til varer og lagervarer eller til zoner og placeringer, der kan tilpasses de opbevaringsforhold, som er påkrævet i henhold til lagerklassekoderne.

Du er nu klar til at opsætte zoner, hvis du vil arbejde med zoner på lagerstedet. Brugen af zoner nedsætter det antal felter, det er nødvendigt at udfylde, når du skal oprette placeringer, fordi de placeringer, der oprettes inden for en zone, automatisk overtager en række egenskaber fra denne. Zoner kan også gøre det nemmere for nye eller midlertidige medarbejdere at finde rundt på lagerstedet. Bemærk, at strømmen styres af placeringer. Det er derfor muligt at styre med placeringer og kun have én zone.

Sådan oprettes en zone på lagerstedet

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den lokation, hvor du vil oprette zone, og åbn lokationskortet.

 3. Vælg Zoner i gruppen Lokation under fanen Naviger.

 4. I vinduet Zoner skal du udfylde felterne Kode og Beskrivelse for hver af de zoner, du vil arbejde med.

 5. Vælg evt. den placeringstype, du vil anvende på placeringer i zoner, i feltet Placeringstypekode.

 6. Vælg evt. en lagerklassekode i feltet Lagerklassekode.

 7. Vælg en specialudstyrskode i feltet Specialudstyrskode, hvis medarbejderne skal bruge specialudstyr, når de arbejder i zonen.

 8. Brug feltet Zoneniveau til at angive det zoneniveau, der skal gælde for hovedparten af placeringerne i zonen.

Når du ændrer en zoneparameter, vil alle placeringer i zonen, der oprettes efter dette tidspunkt, få de nye egenskaber, men de oprindelige placeringer ændres ikke.

Bemærk
Hvis du vil arbejde uden zoner, skal du stadigvæk oprette en zonekode uden definition bortset fra koden.

Det næste trin i opsætning af lagerstedet omfatter definition af placeringer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette lokationer til brug af placeringer.

Derudover skal du oprette læg-på-lager-skabeloner og optællingsperioder. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes læg-på-lager-skabeloner og Fremgangsmåde: Oprette optællingsperioder for lageropgørelse.

Tip

Se også