Hvis det er nødvendigt at betale kreditoren kontant eller med check, kan du få ordnet bogføringen samtidigt med, at du bogfører selve fakturaen.

Sådan afregnes købsfakturaer omgående

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Du kan afregne kontant eller via bankoverførsel ved at angive nummeret på finanskontoen eller bankkontoen i feltet Modkonto.

    Vigtigt
    Felterne Modkontotype og Modkonto er ikke med i standardopsætningen for fakturahovedet. Disse felter skal derfor først indsættes med designfunktionerne, for at du kan bogføre betalingen af en faktura.

Bemærk
Hvis du ofte afregner købsfakturaer kontant, kan det muligvis svare sig at oprette en specifik betalingsform med en tilknyttet modkonto og angive betalingsformen i feltet Betalingsform på kreditorkortet. Modkontonummeret indsættes automatisk på fakturahovedet, hver gang du opretter en ny faktura.

Tip

Se også