Du kan angive en supplerende tabel til synkroniseringsenheden, hvis du vil synkronisere Microsoft Dynamics NAV-tabellen med en Outlook-samling. Du kan finde flere oplysninger i Synkroniseringsenhed. Når du angiver en supplerende tabel, skal du angive synkroniseringsniveau 2. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres synkronisering på niveau 2.

Denne tabel har en overordnet tabel, som er angivet i overskriften i vinduet Outlook-synkroniseringsenhed. Denne tabel er en overordnet tabel for den tabel, der er angivet på niveau 3. Yderligere oplysninger finder du i Overordnet tabel.

Sådan angives en supplerende tabel

  1. I feltet Søg skal du indtaste Outlook-synkroniseringsenhed og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv den enhed, du vil angive en supplerende tabel til synkronisering på niveau 2 for.

  3. Markér feltet Tabelnr. i den første tomme linje.

  4. I vinduet Tabelliste til Outlook-synkronisering, der åbnes, skal du vælge tabellen og derefter vælge knappen OK.

    Bemærk
    Du kan ikke vælge en tabel til det nummer, der er angivet i overskriften i vinduet Outlook-synkroniseringsenhed. Den samme tabel kan ikke være en overordnet tabel og supplerende tabel samtidig.

  5. Tabelnavnet indsættes automatisk i feltet Tabelnavn, når du angiver tabellens nummer.

  6. For hver supplerende tabel, du angiver, skal du definere tabelrelationer mellem den overordnede tabel og de supplerende tabeller.

Tip

Se også