Registrering af timesedler spores i timer, standardbasisenheden for ressourcer. En timeseddel har som standard almindelige arbejdsdage fra mandag til fredag. Du kan tilpasse timeseddelvisningen ved at tilføje andre oplysningsfelter, herunder lørdag og søndag. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilføjes eller fjernes kolonner på en liste eller på dokumentlinjer.

Sådan angives tid i en timeseddel og sådan sendes den

 1. Indtast Timesedler i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg en timeseddel for den relevante tidsperiode i vinduet Timeseddeloversigt. Vælg Rediger timeseddel under fanen Startside.

 3. Vælg den type tid, du registrerer, i den første timeseddellinje.

  Type Beskrivelse

  Tom

  Standard. Bruges til at tilføje en note eller en markering i feltet Beskrivelse på timeseddellinjen.

  Ressource

  Bruges til at registrere tidsforbrug for en ressource.

  Sag

  Bruges til at registrere tidsforbrug for en sag.

  Service

  Bruges til at registrere tidsforbrug for en serviceordre.

  Fravær

  Bruges til at registrere den tid, du er fraværende i arbejdstiden.

  Montageordre

  Bruges til at registrere tid for montageordrer. Du kan ikke direkte vælge en montageordre. I stedet angives timeseddeloplysninger for dig, hvis du har bogført en montageordre , der har en ressource, der bruger timesedler.

  Du kan finde flere oplysninger i feltet Type.

 4. Vælg knappen AssistEdit i feltet Beskrivelse for at åbne vinduet Sagsdetaljer for timeseddellinje. Angiv de påkrævede oplysninger i felterne om linjen i vinduet. Hver linjetype kræver bestemte detaljer.

  Hvis typen f.eks. er Fravær, skal du vælge fraværstypen i feltet Fraværsårsagskode og derefter registrere antallet af timer, du var fraværende, for den pågældende dag.

 5. For hver tidsgang, skal du angive mængden tid, der skal registreres for hver dag i ugen.

  Hvis typen er Montageordre, kan du ikke angive mængden af tid for en montageordre. Timeseddeloplysningerne stammer fra den bogføringsproces, der er tilknyttet montageordrer.

 6. I de efterfølgende linjer skal du fortsætte med at tilføje tidsoplysninger for tidsperioden. Vælg f.eks. typen Ressource, og angiv antallet af timer, der bruges af ressourcen på hver dag i ugen.

  Tip
  Du kan se summen af timeseddeltimer, du har angivet i faktaboksen Timeseddelstatus.

 7. Under fanen Startside i gruppen Behandle skal du vælge Send. Vælg Alle åbne linjer for at sende alle linjer. Vælg Valgt(e) linje(r) for kun at sende markerede linjer. Timesedlen er klar til at blive godkendt.

  Bemærk
  Du kan vælge at sende alle eller kun nogle af linjerne til godkendelse. Du kan dog kun sende linjer, som du har angivet tidspunkter for.

 8. Hvis du vil ændre oplysningerne i en linje, der er indstillet til Sendt, skal du markere linjen og vælge Åbn igen under fanen Startside. Du kan når som helst åbne en linje igen, indtil en leder godkender eller afviser den.

  Bemærk
  Nogle gange kan en leder afvise en linje, der er sendt til godkendelse. Hvis en linje har statussen Afvist, kan du foretage ændringer i linjen og derefter vælge Send igen.

 9. Vælg knappen OK.

Tip

Se også