Det er muligt at angive varegebyrer, f.eks. for fragt og ekspedition, og knytte dem til de varer, som de vedrører.

Du kan indsætte varegebyret på en separat faktura eller på dokumentet med de varer, som omkostningerne vedrører. Du kan finde flere oplysninger i henholdsvis Sådan gør du: Angive varegebyrer på separate købsfakturaer og Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument.

Når du har oprettet varegebyret, kan du oprette en tilknytning ved at tildele varegebyret til bestemte varer. Funktionen Foreslå varegebyrtildeling kan hjælpe dig med at tildele varegebyret til de tildelingslinjer, du har valgt. Du kan derefter anvende de tildelinger, du har behov for.

Du kan bruge denne procedure til at oprette en ordre og andre købsdokumenter. Af hensyn til overskueligheden beskrives derfor kun en købsordre i proceduren.

Sådan får du foreslået varegebyrtildeling

 1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn en købsordre, som du har angivet et varegebyr på. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tildeles varegebyrer til købsdokumenter.

 3. Markér en købslinjetype Gebyr (vare), vælg Linje og derefter Varegebyrtildeling i oversigtspanelet Linjer.

 4. Udfyld tildelingslinjerne i vinduet Varegebyrtildeling (køb).

  Hvis du har åbnet vinduet fra et dokument med varelinjer, er disse linjer allerede indsat i tildelingslinjerne.

  Du kan også tilføje linjer fra andre dokumenter ved f.eks. at bruge Hent købsleverancelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan hentes købsleverancelinjer for varegebyrer.

 5. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælger du Foreslå varegebyrtildeling. Der vises en dialogboks.

 6. Angiv, hvilken type varegebyrtildeling, du skal foreslå, ved at vælge mellem følgende indstillinger i dialogboks.

  Indstilling Beskrivelse

  Ligeligt

  Omkostningen ved varegebyret tildeles ligeligt mellem alle linjer i vinduet Varegebyrtildeling (køb).

  Beløb

  Omkostningen for varegebyret tildeles i henhold til indholdet i feltet Linjebeløb i hver af de oprindelige linjer.

 7. Vælg knappen OK. Feltet Antal, der skal tildeles i tildelingslinjerne udfyldes med de forslåede antal, men du kan ændre antallet.

 8. Vælg knappen OK i vinduet Varegebyrtildeling (køb) for at tildele varegebyret til købsordren.

Tip

Se også