Du kan se, hvor en vare med varesporing blev brugt, herunder hvordan og hvornår den blev modtaget eller fremstillet, overflyttet, solgt, forbrugt eller returneret. Du kan også finde alle aktuelle forekomster af et bestemt serienummer eller lotnummer i databasen. Du kan gøre dette ved hjælp af funktionerne Varesporing og Naviger.

Disse funktioner kan især være praktiske i kvalitetskontrol, når du vil finde ud af, hvilke kunder der har modtaget produkter med et bestemt lotnummer, eller du vil finde ud af, hvilken lot en defekt komponent stammer fra.

Du kan spore fremad og bagud i en sekvens af bogførte lagertransaktioner for serie- eller lotnummer i vinduet Varesporing.

I vinduet Naviger kan du ikke se sekvensen af transaktioner, men du kan se alle poster for serie- eller lotnummeret, både bogførte poster og åbne poster.

De to funktioner kan bruges i kombination ved at overføre sporede serienummer eller lotnummer til vinduet Naviger for at afslutte et komplet sporingsscenarie. Du kan finde flere oplysninger i Gennemgang: Sporing af serie-/lotnumre.

Sådan spores varer via varesporing

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varesporing og derefter vælge det relaterede link.

 2. Du kan angive bestemte varenumre i filterfelterne øverst i vinduet, eller du kan angive et filter for et interval af de varenumre, du vil spore.

 3. I feltet Vis komponenter kan du vælge, om du også vil se, hvor komponenterne til varerne stammer fra. Der er følgende indstillinger i feltet.

  Indstilling Beskrivelse

  Nej

  Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil have vist nogen komponenter.

  Kun varesporing

  Vælg denne indstilling, hvis du kun vil se de komponenter, der har lot- eller serienumre.

  Alle

  Vælg denne indstilling, hvis du vil se alle komponenter.

 4. Vælg den metode i feltet Sporingsmetode, du vil bruge til sporing af varen. Der findes følgende indstillinger

  Indstilling Beskrivelse

  Forbrug->Oprindelse

  Denne metode sporer varen ved at starte med, hvor den blev brugt til, hvor den kom fra. Hvis f.eks. en produceret vare blev solgt til en debitor, viser vinduet Varesporing dette med salgsleverancelinjen først, som du derefter kan udvide, så du kan se, hvilken produktionsordre den kom fra.

  Oprindelse->Forbrug

  Denne metode sporer varen ved at starte med, hvor den ankommer til lageret, til hvor den blev brugt. Hvis f.eks. en produceret vare blev solgt til en debitor, viser vinduet Varesporing dette med den færdige produktionsordre først, som du derefter kan udvide, så du kan se, hvilken produktionsordre den kom fra.

 5. Vælg Sporing i gruppen Generelt under fanen Handlinger for at køre sporingen.

Bemærk
Hvis du har modtaget det samme parti på flere transaktioner, viser vinduet Varesporing måske ikke alle transaktioner. Der vises kun de udlignede transaktioner.

Bemærk
Hvis du allerede har sporet yderligere transaktionsoversigt under en varelinje fra en anden linje ovenfor, så vil afkrydsningsfeltet Allerede sporet være markeret. For at give en enklere visning, vises sådanne underliggende linjer ikke.

Hvis du vil finde de varesporingslinjer, hvor transaktionsoversigten allerede er sporet, skal du vælge knappen Gå til allerede sporede. Den pågældende varesporingslinje er markeret, og alle underliggende linjer er udvidet.

Sådan findes varesporede varer med Naviger

 1. Indtast Naviger i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Angiv de varesporingsnumre, du ønsker at spore, i felterne Serienr. og Lotnr. i oversigtspanelet Varesporing.

 3. Vælg Find i gruppen Side under fanen Handlinger for at finde alle forekomster af serienummer eller lotnummer i databasen.

Tip

Se også