En række speditørfirmaer giver mulighed for på internettet at spore pakker, som de håndterer på virksomhedens vegne.

Hvis du bruger mere end én af disse speditører, kan du oprette grundlæggende oplysninger og bruge den automatiske sporingsfunktion for forsendelser.

Sådan spores en pakke

  1. I feltet Søg skal du angive Salgsleverancer og derefter vælge det relaterede link. Åbn den relevante salgsleverance.

  2. I oversigtspanelet Levering skal du udfylde feltet Speditørservicekode.

  3. Angiv det pakkenummer, du har modtaget fra speditøren, i feltet Pakkesporingsnr.

  4. Vælg Pakkesporing i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

Standardbrowseren åbnes automatisk og finder pakkesporingssiden.

Tip

Se også