Overførsel af anlæg til andre lokationer benyttes f.eks., når et anlæg placeres i produktionsafdelingen, mens det er under opførelse. Når det er færdigbygget, flyttes det til administrationsafdelingen.

Sådan overføres anlægsaktiver til andre lokationer

  1. Definer et nyt anlæg. Angiv den nye placering i feltet Afdelingskode.

  2. Opret en anlægsafskrivningsprofil, hvor du knytter en afskrivningsprofil til anlægsaktivet.

  3. I feltet Søg skal du angive Omposteringskladder og derefter vælge det relaterede link for at flytte 100 % af prisen og afskrivningen for et anlæg til det nye anlæg.

  4. Udfyld kladdelinjen.

  5. På fanen Handlinger skal du vælge Omposter.

    De nødvendige linjer bliver oprettet i anlægskassekladden vha. den type og det navn, du har angivet i vinduet Anlægskladdeopsætning for den angivne afskrivningsprofil.

  6. Vinduet Anlægsfinanskladde viser de linjer, der er oprettet.

  7. Bogfør linjerne.

Bemærk
Hvis der ikke er oprettet modkonti, skal du angive modkonti, inden du bogfører linjerne.

Tip

Se også