Hvis du annullerer en fejlagtig udligning, oprettes og bogføres der automatisk korrigerende poster, der er identiske med den oprindelige post, men med modsat fortegn i beløbsfeltet for alle poster, inklusive alle finansbogføringsposter, der blev afledt af udligningen, f.eks. kontantrabat og kursgevinst/tab. Alle poster, der blev lukket af programmet, genåbnes.

Sådan annulleres en udligning af debitor- eller kreditorposter

 1. I feltet Søg skal du enten indtaste Debitorer eller Kreditorer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn det relevante debitor-kort eller kreditor-kort.

 3. I vinduet Debitor-kort under fanen Naviger i gruppen Oversigt skal du vælge Finansposter.

  -eller-

  I vinduet Kreditor-kort under fanen Naviger i gruppen Oversigt skal du vælge Finansposter.

 4. Marker den relevante finanspost, og under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Fortryd udligning af poster.

  Eller også kan du under fanen Naviger i gruppen Post vælge Detaljerede poster.

 5. Markér posten Udligning. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du derefter vælge Fortryd udligning af poster.

 6. Udfyld felterne i hovedet, og vælg derefter knappen OK.

Vigtigt
Hvis en post er udlignet med mere end en udligningspost, skal du fjerne udligningen af den sidste udligningspost først.

Tip

Se også