Der er ingen krav til, hvornår og hvor ofte du skal angive nye valutakurser. Før du opdaterer kurser, skal du oprette valutakoder og valutakurser.

Sådan opdateres valutakurser

  1. I feltet Søg skal du indtaste Valutaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Valutaer i skal du vælge linjen med den valutakode , du vil opdatere. På fanen Handlinger skal du vælge Valutaer.

  3. Udfyld felterne på næste linje, i vinduet Valutakurser, der åbnes. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

  4. Luk vinduerne.

  5. Udfør kørslen Kursreguler valutabeholdninger for at regulere valutakursen for bogførte kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Kørslen opdaterer desuden yderligere rapporteringsvalutabeløb i finansposter.

Tip

Se også