Du kan opdatere leads, hvis du f.eks. vil ændre vurderingen af succespotentialet eller den anslåede værdi.

Du kan opdatere leads fra vinduet Leadoversigt. Vinduet viser leads for kontakter, kampagner eller sælgere, afhængigt af hvorfra du åbner vinduet Leadoversigt. Følgende procedure viser, hvordan du opdaterer leads fra Sælger-/indkøberkort.

Sådan opdateres et lead

  1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den sælger, der er ansvarlig for leadet.

  3. På fanen Naviger skal du i gruppen Sælger vælge Leads og derefter vælge Liste.

  4. I vinduet Leadoversigt på fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Opdater. Guiden Opdater lead åbnes.

  5. Marker indstillingen Opdater i det første vindue, og vælg knappen Næste.

  6. Udfyld de andre vinduer i guiden for at angive nye oplysninger om leadet, f.eks. for at ændre den anslåede værdi af leadet.

    Felterne Dato, Anslået værdi (RV), Succespotentiale (%) og Anslået ultimodato er obligatoriske og skal udfyldes, før du vælger knappen Næste eller Udfør.

  7. Vælg knappen Udfør, når du er færdig med at indtaste oplysninger.

Tip

Se også