Nogle profilspørgsmål indsættes automatisk ud fra de kriterier, du har defineret i tabellen Profilspørgeskemalinje. Da disse poster opdateres automatisk, skal du selv opdatere spørgeskemaerne med passende mellemrum, så profilerne altid er kurante. Følgende procedure viser, hvordan dette skal gøres.

Sådan opdateres et profilspørgeskema

  1. I feltet Søg skal du indtaste Opdater kontaktklassific. og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg det spørgeskema, du vil opdatere, i feltet Kode i oversigtspanelet Spørgeskemahoved (profil).

  3. Kør opdateringen ved at vælge knappen OK.

Tip

Se også