Du kan allokere en post i en finanskladde til flere forskellige konti, når du bogfører kladden. Allokeringen kan foretages efter antal, procent eller beløb.

Sådan bruges allokeringsnøgler

 1. I feltet Søg skal du indtaste Finansgentagelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. I feltet Kladdenavn øverst i vinduet skal du oprette et nyt kladdenavn.

 3. Angiv navnet på en ny kladde i feltet Navn, f.eks. Rengøring. Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse, f.eks. Kladde til rengøringsudgifter.

 4. Tryk på knappen OK, når du er færdig. Der åbnes en ny tom gentagelseskladde.

 5. Vælg det foretrukne princip i feltet Gentagelsesprincip, f.eks. Variabel. Angiv perioden, f.eks. 1M i feltet Gentagelsesinterval.

 6. Udfyld felterne Bogføringsdato, Bilagsnr., Kontotype, Kontonr. og Beskrivelse. Angiv det samlede beløb, der skal knyttes til feltet Beløb.

 7. Tryk på Enter i sidste felt på linjen for at opsætte den. Marker linjen, og gå derefter til fanen Navigation, hvor du i gruppen Linje skal vælge Allokeringer.

 8. Opret en linje for hver allokering. Du skal udfylde et af følgende felter: Allokeringspct., Andel i antal eller Beløb. Du skal udfylde feltet Kontonr. og desuden felterne for globale dimensioner, hvis du allokerer transaktionen mellem globale dimensioner.

 9. Hvis du angiver en procent på en linje, beregnes beløbet i feltet Beløb automatisk. Disse beløb har det modsatte tegn af tegnet fra det totale beløb i feltet Beløb i gentagelseskladden.

 10. Når du har angivet linjerne med allokeringer, skal du vælge OK for at gå tilbage til vinduet Finansgentagelseskladde. Feltet Fordelt beløb (RV) udfyldes og svarer til feltet Beløb.

 11. Bogfør journalen.

Tip

Se også