Du kan knytte et ubegrænset antal bestillingsadresser til en kreditor (leverandør). Da hver adresse er identificeret med en entydig kode, udskrives alle de relevante adresseoplysninger på købshovedet, når du bruger koden på en rekvisition eller ordre.

Vigtigt
Funktionen forudsætter, at du på forhånd har oprettet alternative bestillingsadresser for de relevante kreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes alternative kreditoradresser.

Sådan bruges alternative bestillingsadresser på kreditorer

  1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny under fanen Startside.

  3. Angiv nummeret på en kreditor med en alternativ bestillingsadresse i feltet Leverandørnr.

  4. Brug feltet Bestillingsadressekode til at angive den bestillingsadressekode, som skal benyttes.

    Oplysningen i felterne Leverandør... ændres, så de afspejler den alternative bestillingsadresse.

  5. Udfyld resten af ordren.

Tip

Se også