Fra en ny eller en åben lagermodtagelse eller lagerleverance kan du bruge vinduet Filtre til at hente kildedok. til at hente de frigivne kildedokumentlinjer, der definerer, hvilke varer der skal modtages eller leveres.

Sådan bruges filtre til at hente kildedokumenter

  1. Åbn en lagermodtagelse eller lagerleverance, eller opret en ny.

  2. Udfyld oversigtspanelet Generelt for modtagelsen eller leverancen.

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Brug filtre til at hente kildedok..

  4. Hvis du vil oprette et nyt filter, skal du indtaste en beskrivende kode i feltet Kode og derefter klikke på Ret.

    Vinduet Kildedokumentfilterkort åbnes. Vinduets titel indeholder Indgående, hvis du bruger filterfunktionen til at hente modtagelseslinjer, eller Udgående, hvis du er i gang med en leverance.

  5. Definer den type kildedokumentlinjer, som du ønsker at hente, ved at udfylde de relevante filterfelter.

    Hvis du ønsker oplysninger om filtre, skal du trykke på F1 i hvert enkelt felt for at læse feltbeskrivelsen.

  6. Klik på Kør.

Alle frigivne kildedokumentlinjer, som opfylder filterkriterierne, indsættes nu i vinduet Lagermodtagelse eller Lagerleverance, hvorfra du har aktiveret filterfunktionen.

Oplysninger om frigivelse af udgående kildedokumenter til leverancer finder du under Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

De filterkombinationer, du definerer, gemmes i vinduet Filtre til at hente kildedok., indtil næste gang du skal bruge dem. Du kan oprette et ubegrænset antal filterkombinationer.

Du kan til enhver tid ændre kriterierne ved at klikke på Ret.

Tip

Se også