Hvis en vare lagerføres i én enhed, men produceres i en anden, kan der oprettes en produktionsordre, hvor der bruges en produktionskladdeenhed til beregning af det rigtige antal komponenter under kørslen af Opdater produktionsordre. Produktionskladdeenheden kan f.eks. bruges til beregning, når den producerede vare lagerføres i enheder, men produceres i ton.

Produktionskladdeenheden bruges som Enhedskode i produktionsstyklistens hoved. Når hovedet er udfyldt, tilføjes komponentlinjerne med antal, der afspejler de mængder, der skal bruges for at fremstille varen i den angivne kladdeenhed.

Produktionskladdeenheden oprettes til produktionsstyklisten, men den kan også oprettes til produktionsordrer, hvor det er nødvendigt at bruge en anden enhed end den, der er angivet i produktionsstyklisten.

Sådan oprettes en produktionsstykliste vha. en kladdeenhed

 1. Produktionskladdeenheden oprettes som en alternativ enhed i vinduet Vareenheder på varen, der skal produceres. Kladdeenheden erstatter ikke varens basisenhed.

  Bemærk
  Hvis den ikke allerede findes, kan du tilføje produktionskladdeenheden i vinduet Enheder. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

 2. Opret en produktionsstykliste til den vare, som du har oprettet produktionskladdeenheden til. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes nye produktionsstyklister.

  1. Vælg produktionskladdeenheden i feltet Enhedskode.
  2. For hver linje i produktionsstyklisten skal du angive det komponentantal i feltet Antal pr. , som er en forudsætning for oprettelsen af denne kladdeenhed.
 3. Åbn Varekort for den relaterede vare.

  Vælg den produktionsstykliste, du har oprettet ovenfor i feltet Produktionsstyklistenr. i oversigtspanelet Genopfyldning.

 4. Opret et produktionsordrehoved ved at bruge den vare, som du har oprettet produktionskladdeenheden til. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes produktionsordrehoveder.

 5. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opdater og derefter knappen OK.

Linjer , skal du vælge Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Komponenter for at se resultatet. Nu beregnes det antal komponenter, som skal bruges til produktionsstyklisten i overensstemmelse med produktionskladdeenheden.

Sådan beregnes en produktionskladdeenhed til en produktionsordre

 1. Opret et produktionsordrehoved ved at bruge den vare, som du har oprettet produktionskladdeenheden til.

 2. I feltet Varenr. på produktionsordrelinjen skal du angive det samme varenummer, som du har angivet i hovedet.

 3. Angiv det samme antal, som du har angivet i hovedet, i feltet Antal.

 4. Vælg produktionskladdeenhedskoden i feltet Enhedskode.

 5. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opdater.

  1. I oversigtspanelet Beregn skal du fjerne markeringen i feltet Linjer.
  2. Vælg knappen OK.

Linjer , skal du vælge Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Komponenter for at se resultatet. Nu beregnes det antal komponenter, som skal bruges til produktionsstyklisten i overensstemmelse med produktionskladdeenheden.

Tip

Se også