Du kan bruge nummerserierelationer til at vælge alternative nummerserier til dem, der er angivet i det relevante transaktions- eller oplysningsvindue i vinduet Opsætning, f.eks. Salgsopsætning.

Før du kan bruge nummerserierelationer, skal du oprette de tilsvarende nummerserier i vinduet Nummerserie, og du skal angive relationen i det relevante vindue for Opsætning. Du skal også have oprettet relationer mellem de ønskede nummerseriekoder.

Sådan bruges nummerserierelationer

  1. For at få vist indstillingerne, skal du vælge feltet Nummer på det tomme dokument eller kort. Vinduet Nummerserie vises og viser de beslægtede nummerseriekoder.

  2. Vælg den nummerserie, du vil bruge.

Bemærk
Hvis du trykker på Tab-tasten i feltet Nummer, indsætter Microsoft Dynamics NAV det næste nummer i den serie, du brugte sidste gang.

Tip

Se også