Når du køber varer, sendes fakturaen normalt fra den person eller den virksomhed, som du har bestilt varerne hos. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du modtager fakturaen fra en anden kreditor. Hvis det er nødvendigt at registrere fakturaer, som modtages fra en alternativ kreditor, kan du oprette en faktureringsleverandør permanent på kreditorkortet.

For at du kan gøre dette, skal du på forhånd have oprettet kort for både den leverandør, du bestiller varerne hos, og den kreditor, du modtager fakturaen fra.

Sådan bruges permanente faktureringsadresser til kreditorer

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér den kreditor, du vil bruge en permanent faktureringsadresse til, og vælg derefter Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

  3. Angiv nummeret på kreditoren med den adresse, du vil bruge permanent, i feltet Faktureringsleverandørnr. i oversigtspanelet Fakturering.

Hver gang du udfylder en købsfaktura, kopieres nummeret og de tilhørende oplysninger om navn og adresse til de relevante felter på købshovedet.

Tip

Se også