Når du bruger RapidStart-tjenester, anbefaler vi, at du registrerer dit arbejde og bruger RapidStart Service-rollecenter som din hjemmeside. Det indeholder den korrekte kontekst til dit konfigurationenarbejde. Hvis du vil ændre startside for Rollecenter, kan du se Sådan ændres rollecentre. Vælg profil-id'et for RapidStart.

Når du fortsætter med dit arbejde, kan du tildele hver tabel den status, som afspejler, hvor du befinder dig i processen. Derefter holder Microsoft Dynamics NAV styr på tabelstatus i delen Aktiviteter på siden Start.

Når du føjer en tabel til konfigurationsregnearket, angives dens status til tom. Det betyder, at konfigurationen af tabellen ikke er startet. Dette afspejles i tælleren Ikke startet i køen Aktiviteter.

Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for tabelstatus på Status.

Opdatere status for en konfigurationstabel

 1. I feltet Søg skal du indtaste Konfigurationsregneark og derefter vælge det relaterede link.

 2. Gå til fanen Startside, hvor du i gruppen Administrer skal vælge Rediger Liste.

 3. Vælg en tabel, og vælg den relevante status i feltet Status.

  For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

 4. Vælg knappen OK.

Når du vender tilbage til siden Start for rollecenteret, opdateres køerne i delen Aktiviteter, så de afspejler dine ændringer.

Spore status for et konfigurationsprojekt

 • Åbn siden Start for RapidStart Services-rollecenteret.

  I delen Konfigurationsområder sporer Microsoft Dynamics NAV fuldførelsesstatistikken for områder og grupper, du har angivet i din konfiguration. Hvis du ikke har oprettet nogen grupper eller områder, har denne del ingen data.

Se en filtreret visning af tabellens status

 1. Åbn siden Start for RapidStart Services-rollecenteret.

 2. Udvid Tabeller i navigationsruden.

 3. Vælg den relevante filtrerede visning for at få vist en liste over tabeller med en bestemt status.

Tip

Se også