Du kan angive anvendelsen af en ressource i en ressourcekladde eller en sagskladde. Posteringer i en ressourcekladde har ingen indflydelse på finanskontiene.

Sådan bruges ressourcekostpriser i ressourcekladder og sagskladder

  1. I feltet Søg skal du indtaste Ressourcekladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg en arbejdstype på første linje i feltet Arbejdstypekode.

  3. Udfyld resten af felterne på kladdelinjen med de relevante oplysninger.

  4. Bogfør kladden, når du har udfyldt felterne.

Tip

Se også