Rapporten Kreditor - forfaldsoversigt viser de beløb, som er forfaldne til betaling til forskellige kreditorer i fremtiden.

Rapporten indeholder én linje pr. kreditor fordelt efter valuta med forfaldne beløb til betaling i tre perioder, som du vælger før udskrivningen, forfaldne beløb før og efter de angivne perioder og kreditors aktuelle forfaldne saldo.

Sådan bruges rapporten Kreditor - Forfaldsoversigt

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kreditor - forfaldsoversigt og derefter vælge det relaterede link.

  2. Angiv betingelserne for rapporten på oversigtspanelet Indstillinger.

  3. I oversigtspanelet Kreditor kan du angive et filter til at vælge de relevante kreditorer.

  4. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se rapporten, inden du udskriver den.

Tip

Se også