Kundedata skal valideres, før du anvender poster til Microsoft Dynamics NAV-databasen.

Bemærk
I de fleste tilfælde oprettes ugyldige data ikke i databasen. Programmet kan dog lejlighedsvis blokeres, hvis en importeret overflytningstabel indeholder fejl.

Sådan valideres debitordata

  1. I vinduet Konfig.pakkekort skal du gennemse feltet Antal pakkerecords for at se, om der opstod en fejl under import.

  2. Hvis der er fejl, skal du vælge overflytningstabellen, og i oversigtspanelet Tabeller skal du vælge Tabel og derefter vælge Fejl. Afkrydsningsfeltet Nummer er markeret for hver post, der har en fejl.

  3. Hvis du vil gennemse fejl, skal du markere en linje og derefter vælge Vis fejl under fanen Start

    Feltet Feltnavn viser årsagen til fejlen. Feltet Ugyldigt indeholder titelteksten for feltet, der indeholder fejlen.

  4. Hvis du vil rette en fejl eller på anden måde foretage en opdatering, skal du lukke vinduet Konfig.pakkefejl. Under fanen Naviger skal du vælge Konfig.pakkerecords. Vinduet Konfig.pakkerecords åbnes. Vælg posten med fejl, og foretag rettelsen.

    Når du har foretages en rettelse, fjernes posten fra listen over poster i vinduet Konfig.pakkefejl.

Du er nu klar til at anvende debitorens data i databasen.

Tip

Se også